1. februar 2009

Årsmøte 2009


Hei korister!


Årsmøtet for Årvoll Sangensemble avholdes torsdag 12. mars på fjøsloftet.

I tråd med vedtektene blir innkalling til møtet med sakspapirer sendt ut senest 14 dager før årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet av medlemmene må være styret i hende senest 30 dager før møtet avholdes, det vil si senest 11. februar.


For styret

Sidsel M. Grasli
leder

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar