20. desember 2008

God jul og godt nytt år!

Hei alle koristvenner!


Vi starter opp igjen 6. januar!


- Styret har møte på loftet kl. 18.00
- Medlemsmøte starter kl. 19.00
- Øvelse starter kl. 20.00 og avsluttes som vanlig kl. 21.00

VEL MØTT TIL ALLE!

Øvelsene framover vil fortsatt foregå på loftet. Siste beskjed jeg mottok er at vi kan regne med å være på loftet i alle fall ut mars. I april er det store muligheter for at vi må øve i våningshuset. Vi avventer nærmere beskjed om når vi må flytte over, og for hvor lenge.

Til sist gjenstår det for meg å takke dere for året som snart er over,
og ønske det aller beste for koret og hver enkelt av dere i 2009!


God jul og godt nytt år!Vennlig hilsen

Sidsel Maxwell Grasli

8. desember 2008

Adventskveld i Tonsen kirke


Takk til alle for den flotte konserten i Tonsen kirke søndag kveld!


Vi har gjort et stort sprang framover - i allefall er det slik jeg føler det!

Særlig takk til Heidi for måten du har utviklet oss på, og din tålmodighet med oss.

Til din trøst og motivasjon; det viser resultater til slutt!

En særlig takk også til våre flotte solister; Tore, Anne Marie, Alvhild og Tom Iver,

og til pianist Marte. Dere gir koret virkelige oppturer og inspirerer oss alle.

Jeg er sikker på at jeg har alle med på at vi er stolte av dere!


Nå gleder vi oss til å få CD-en, med opptak fra konserten!
Takk til Alf som produserer denne! (se bildet)Merk! Det ble tatt bilde av koret til coveret etter at noe av dere " had left the building".

Håper det er greit for dere som ikke kunne være med på samværet etter konserten. Vi som ble igjen har gjort vårt beste for å prøve å representere oss alle med våre varme smil!


Nå gleder vi oss til julebordet tirsdag 9. desember kl. 18.00,

og der er det obligatorisk med godt humør!!!


VELKOMMEN TIL BORDS!Med vennlig hilsen


Sidsel Maxwell Grasli