5. desember 2007

Sangtekster - Tonsen Kirke

Årvoll sangensemble
Dirigent: Heidi Tisell

Jul, jul! Strålande jul!
Tekst: Edvard Evers, musikk: Gustav Nordquist

+ ?

Tonsenhagen skoles strykeorkester
Dirigent: Marius Lilleslåtten

Vann-kanon (kanon er her et musikalsk begrep og ikke noe man skyter på andre med…!)

Fairy dance

Te Deum

Tonsen kammerkor
Dirigent: Yngve Sporild Breievne

Glade jul på tre språk!
Arr.: Peer Steenberg

Nordnorsk julesalme
Tekst og melodi: Trygve Hoff Arr.: Yngve Sporild Breievne

Marys Boychild
Tekst og melodi: Jester Hairston Arr.: Yngve Sporild Breievne

Ding Dong Merrily On High
Ukjent komponist, melodien antas å være en verdslig dans fra 1500-tallet.
Tekst: George Ratcliffe Woodward Arr.: Charles Wood

Deck The Halls

Aftensuk
Tekst: Petter Dass Musikk: Ola Bremnes Arr.: Bjørn Andor Drage

Himlen i min famn
Tekst: Erik Hillestad Musikk: Carola Häggkvist

Fra kantaten I denne søte juletid av Arne Dagsvik:
- Resitativ: Og det var noen hyrder der på stedet…
- De hyrder stirrer i natten ut
Tekst: M. B. Landstad
- Kom, la oss gå til Betlehem og se det som Herren har kunngjort oss!

Allsang: Det lyser i stille grender

1 Det lyser i stille grender
av tindrande ljos i kveld,
og tusunde barnehender
mot himmelen ljosi held.

2 Og glade med song dei helsar
sin broder i himmelhall
som kom og vart heimsens frelsar
som barn i ein vesal stall.

3 Han låg der med høy til pute,
og gret på si ringe seng,
med’ englane song der ute
på Betlehems aude eng.

4 Der song dei for fyrste gongen,
ved natt over Davids by,
den evige himmelsongen
som alltid er ung og ny.

5 Den songen som atter tonar
med jubel kvar julenatt,
um barnet, Guds son og sonar
som myrkret for evigt batt.

Jakob Sande i «Jol i Sunnfjord», 1931


Allsang: Å, kom nå med lovsang

1 Å, kom nå med lovsang, jordens kristenskare!
Å, kom nå med lovsang til Betlehem!
Kom for å se ham, kongen i en krybbe!
Kom, tilbe ham, Guds under!
Kom, tilbe ham, Guds under!
Kom, tilbe ham, Guds under:
Vår Herre Krist!

2 Gud, evig Gud og Lys av lys, det er han,
til oss er han kommet som bror i dag.
Sann Gud av opphav, født før alle tider.
- Omkved -

3 Syng, englehærer, syng med salig jubel!
Å syng, myriader, i himlens slott:
Ære til Gud og fred blant oss på jorden!
- Omkved -

4 Herre, vi hyller deg som kom til jorden.
Barn Jesus, deg hører velsignelsen til.
Ordet ble kjød og bor i dag i blant oss.
- Omkved -

Allsang: Deilig er jorden
Tekst: B.S. Ingemann

1 Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang.

2 Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang;
aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang.

3 Englene sang den
først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd deg!
Oss er en evig Frelser født!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar